Визионерски уметник

Нед Нердрум, 1944 | Визионер | Сликар во барокен стил

Од Nerdrum е шведски роден, норвешки фигуративен сликар чија работа се одржува од страна на музеите ширум светот. Темите и стилот во референцата за работа на Нердур и анегдотата. Примарните влијанија на сликарите Рембрант и Караваџо помагаат неговата работа да биде во директен конфликт со апстракцијата и концептуалната уметност сметана за прифатлива во поголемиот дел од неговата родна Норвешка.

Прочитај Повеќе