Визионерски уметник

Јарослав Јашниковски, 1976 | Надреалистички сликар

Јарослав Јашниковски е полски надреалистички сликар * на младата генерација. Живее во Легница. Дипломирал на Głogowskie Studium Sztuk Plastycznych, каде што во септември 2001 година добил диплома под надзор на Телемах Пилицис. Неговата уметничка работа вклучува три индивидуални изложби: Џиџикцтва Чвартего Вимијар - Наследство на четвртата димензија, Легница 1995; Dziecko gwiazd - Ѕвезда дете, Легница 2000; Zmierzch naszych czasów - Самрак на нашето време, Легница 2002 и спектар на групни изложби.

Прочитај Повеќе