Турски уметник

Nazim Hikmet ~ Sotto la pioggia camminava la primavera ...

Како што пишувам, пишувам за примање и пишување на евалуација на мозокот на мозокот за време на мозокот и моторите, мојата кардиограмма е подолго време за да може да присуствувате на тестот за да не се вклучите во врска со тоа. се сврши кон сето тоа што беше дел од филмот на премиерот на Чајковски како пијано со голем број песни од мегафроно и сите пијано во благајник како пиогрија на камбана за примамја и соии пиееееееееееееееееееееееееееееееее Мока ти се сеута од фронте, а јас не ми вери срири и не тристеца, кој ми се доближи до примачот преку портата, за да ми ги пренесеш другите, а не да се вратиш, да ти се допадне пиоггија.

Прочитај Повеќе