Сецесијата уметност

Фино 18 Џенаио, Егон Схиле естосто од Лондон

✍ Ил 30.10.1918, руда 23, морива Егон Шиле. "Le ultime parole sono state:" La guerra è finita - ed io devo andarmene. - Јас мислам дека сум во чекор до моментот кога сум во мојот живот! - Јас мислам дека не можам да разговарам за време на моите пријатели! "... ✍ Ил 31.10.2014 година, од Никол Дели Иннокенти Лондра - Не се вклучени во Егон Скилетените нови музејски британци се одлични и не можат да се најдат на монографијата на не-комерцијалните цели на сите австралиски аматери, како и на галеристите и колеџонистите Приватни пораки за пребарување се објавуваат.

Прочитај Повеќе