Сецесијата уметност

Феличе Касорати | Магичен реализам сликар

Роден во Новара, Феличе Касорани [1883-1963] поминал години во Падова, каде што се развил интерес за музика и литература. Почнал да слика во 1902 и го прочитал законот на универзитетот во Падова, кој дипломирал во 1906 година, додека го посетувал студиото на Џовани Вианело (1873-1926). Раните слики на Касорати биле во симболички начин на Виенската сецесија.

Прочитај Повеќе