Сириски уметник

Елиас Наман, 1980 | Мермер фигуративен скулптор

Сирискиот уметник Елиас Наман е роден во Јабруд, Сирија. Во моментов живее во Каррара, Италија. Дипломирал во 2002 година во скулптура на Факултетот за ликовни уметности во Дамаск, Сирија. Подоцна продолжил на мајстор во "супериорни студии во скулптурата" на истиот факултет. Во 2003 година тој ги прекинал студиите во Сирија и бил примен во Академијата за ликовни уметности во Каррара, Италија.

Прочитај Повеќе