Швајцарски уметник

Макс Бури ~ портрет / жанр сликар

Макс Алфред Бури (1868-1915) бил швајцарски сликар. Додека бил на училиште, му биле дадени часови за цртање од Пол Волмар (1832-1906) во Берн. Од 1883 година бил ученик на Фриц Шијдер (1846-1907) во Базел, каде што се запознал со делата на Ханс Холбејн, помладиот и Арнолд Беклин. Во 1886 година отишол во Академијата за култура во Минхен, пренесувајќи го во 1887 година во сликарското училиште Симон Холоси.

Прочитај Повеќе