Надреално движење на уметноста

Роман Урбинский / Роман Урбинский, 1977

Роман Урбински [Роман Урбинский] Руски сликар, роден е во Новосибирск во 1977 година. Студирал на Државната архитектонска академија во Новосибирск - Катедра за монументална и декоративна уметност. Учествувал во објавувањето на локалното детско списание и работеше во рекламирањето, креираше слики од Varoius за печатење на производи, предаваше на училиште, студирал керамика и сликарство од време на време.

Прочитај Повеќе