Шпански уметник

Марк Фигерас, 1981 | Хупера-реалист сликар

Марк Фигерас е роден во Барселона во 1981 година и се обучува во "Ескола на уметност и олимпијада" во Барселона. Неговите хиперреалистички дела, обично прикажувајќи анонимни лица пред некои од најпознатите иконски обележја на Барселона, или прикажување на празни возила паркирани на улиците, неодамна ја освоија публиката во земји што се културно разновидни како Португалија и Тајван.

Прочитај Повеќе