Српски уметник

Зоран Кежиќ, 1960 | Пејзаж / градски сликар

Наградуван ** Уметник Зоран Кезиќ е роден во 1960 година. Во 1980 година дипломира во средно уметничко училиште, графички дизајнер. Изложува на 15 колективни изложби. Учествувал во многу хуманитарни акции и уметнички колонии. Многу продуктивен сликар кој ги задоволува вкусовите на широка популација.

Прочитај Повеќе