Српски уметник

Љубомир Иванковиќ 1953 | Канадски сликар роден во Србија

Љубомир Иванковиќ, канадски сликар роден во Србија, е роден во Пирот, Југославија. Образование: 1981/82 - стипендија од Владата на Југославија да студира во Франција; 1978 - Член на асоцијацијата на Југословенските уметници; 1978 - Факултет за графички уметности во Белград. Тој добива официјален наслов на сликар / етчер.

Прочитај Повеќе