Српски уметник

Владимир Дуњиќ, 1957 | Апстракт / фигуративен сликар

Владимир Дуњиќ - српски сликар - роден е во Чачак во 1957 година. Дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во класата на професорот Младен Србиновиќ во 1981 година. Член на УЛУС, Српското здружение за ликовни уметности, од 1982 година. Владимир Дуњиќ, исто така, учествуваше на неколку самостојни и групни изложби, како во Југославија, така и во странство.

Прочитај Повеќе