Руски уметник

Бајрам Саламов / Бајрам Саламов, 1965

Бајрам Саламов [Бајрам Саламов] е роден во 1965 година во предградието Гогугу Шаки (Азербејџан). Во 1988 година дипломирал на Државниот уметнички колеџ во Азербејџан. Азим Азим-Заде во Баку. Работел како сценограф во Драмскиот театар "Шеки". С. Рахмон. Во Тољати живее од 1990 година. Во 2001 година тој беше награден со "Големата награда" за својата работа "Семејство музичар" во "Сликата на годината", во Толјати се одржа уметничката галерија.

Прочитај Повеќе