Руски уметник

Константин Коровин | Париско сликарство

"Париз беше шок за мене ... Импресионистите ... во нив го најдов сето она што ме прекоруваше за дома во Москва", пишува Константин Коровин / Константин Коровин (1861-1939), руски импресионистички сликар. Младост и образование Константин Алексеевич Коровин / Константин Алексеевич Коровин е роден во Москва на трговско семејство, официјално регистрирано како "селани на Владимир Губернија".

Прочитај Повеќе