Романски уметник

Nicolae Vermont | Жанр / пост-импресионизам / реалистички сликар

Романскиот сликар Николае Вермонт [1866-1932] беше еден од мајсторите на сликарството Реалистичка слика и еден од најинтересните сликари, муралисти и цртежи од неговото време, бидејќи многумина го сметаа за соработник на Стефан Лучијан. Тој беше плоден и изненадувачки иновативен уметник, со силен, оригинален стил и начин и доста широк избор предмети, но тој ги преферира пејзажите и мртвите животи.

Прочитај Повеќе