Романски уметник

Сабин Баласа (1932-2008) ~ Галаксија на љубовта

Романски сликар Сабин Балаша е роден во селото Добричени, округот Олт. Од 1955 год. Се стекнува од Институтот за ликовни уметности. Тој е член на многу меѓународни академии за уметност и добитник на голем број награди за сликарство и цртани филмови. Тој природно потекнува од традициите на романската уметност, кои ги асимилираше на креативен начин, и со интерес и жестоко ја проучуваше историјата и митологијата на романскиот народ, ветувајќи се да создаде еден фасцинантен универзум со голема експресивна моќ, пренесување на забележи впечаток или ретка сила.

Прочитај Повеќе