Ренесансна уметност

Рембрант | Еврејска невеста / La sposa ebrea, 1667

Портрет на Парот како Исак и Ребека, познат како "Еврејска невеста", Рембрант Харменц. ван Ријн, c.1665-1669. Двајца современици се портретирани од Рембрант во историзирање на носии како ликови од Библијата. Прекрасната прегратка на двојката е во центарот на оваа потресна слика: гестот на љубовта на човекот се враќа со нежно галење.

Прочитај Повеќе