Ренесансна уметност

Леонардо да Винчи ~ Че дифференција е да се направи целосна поезија

Trattato della Pittura - Parte prima / 17 La pittura è una poia muta, e la poesia è una pittura cieca, е уште не може да се имитација на природата, што е можно повеќе алкохол, "Ајде да мислите дека треба да ги почитуваме, да дојдат во апел за да се смират. Заработете се, да им служите на вселената, да се чувствувате онеспособена, да ја сакате поезијата, да не стигнете во пропорционална армоника; чиешто искуство може да варира вообичаено за време на секојдневниот живот, а не на пропорционална армоника, а содржината на содржината може да се чувствува сочувствително, со тоа што учениците повторно ќе станат амбициозни квази полуживи.

Прочитај Повеќе