Пост-импресионистичко движење на уметноста

Валтер Ричард Сикерт | Камден Таун група

За разлика од мнозинството на Камден Таун груп [Гроуп на британските пост-импресионистички уметници активни 1911-1913] - Волтер Ричард Сикерт [1860-1942] беше признаен за време на неговиот живот како важен уметник, а во годините по неговата смрт се здоби со репутација како една од највлијателните фигури во британската уметност од дваесеттиот век.

Прочитај Повеќе