Португалски уметник

Каролина Серпа Маркес, 1966 ~ Фигуративен сликар

Каролина Маркес Серпа е родена во Порто во 1966 година. Во 1989 година ја завршил својата диплома по право на Католичкиот универзитет во Порто, а од 1991 година предава на Универзитетот во Порто Лусијада. Се посветува на сликарството како автодидакт, водење на сопствени портрети. Во 2010 година е избрана како финалист за Приз Кармен Миранда.

Прочитај Повеќе