Португалски уметник

António Macedo, 1955 | Магичен реализам сликар

Антонио Педро Урбано Veiga de Macedo е португалски сликар, роден во Порто, Португалија. Јас присуствував на локалната уметничка школа, "Escola Superior de Belas Artes" во 1973-74 година. Во 1975 год. Се преселив во Лондон, каде што продолжив да истражувам за сите техники на сликање, за да го развијам мојот сопствен стил. Со текот на годините, блиската близина на големите уметнички збирки во главниот град, проучувањето на толку многу големи слики и контактите и пријателствата со уметниците во У.

Прочитај Повеќе