Португалски уметник

Мартинхо Диас, 1968 ~ Абстрактник Реализам сликар

Мартино Диас, португалски сликар, е роден во Трофа, во близина на Порто, Португалија, каде што живее и работи. Тој е претставен во "NY Arts Annual Catalog", 2009 година, Њујорк. Тој има диплома за ликовни уметности - сликарство, од Факултетот за ликовни уметности, Универзитетот Порто, од 1996 година. Комплексноста и повеќекратните аспекти на глобалниот свет се моите главни основи.

Прочитај Повеќе