Нео-импресионизмот Уметност

Луминистичко сликарство Стил | Историја на уметност

Луминизмот е доцно-импресионистички или нео-импресионистички стил во сликарството, кој посветува големо внимание на светлосните ефекти. Терминот се користи за стилот на белгиските сликари како што се Емил Клаус и Тео ван Риселберг и нивните следбеници: Адриен-Џозеф Хејманс, Ана Бох, Евариште Карпентие, Гијом ван Стридон (Французин), Леон Де Смет, Џени Монтињи, Ана Де Веерт, Жорж Моррен, Модест Хујс, Жорж Бујсе, Марсел Џефрис (Холандија), Ивон Серрујс и Џулиет Вистман (француски), како и за раните топилистички дела на холандските сликари Јан Тоуроп, Лео Гестел, Јан Слујтерс и Пит Мондриан .

Прочитај Повеќе