Магичен реализам Уметност

Giampaolo Ghisetti, 1944 | Магичен реализам сликар

Giampaolo Ghisetti, италијански сликар, пристапил кон сликарството кон 50-тите години. Во 60-тите години учествувал на многу уметнички изложби заедно со други уметници кои постигнале номинации и награди. Во тоа време тој се преселува во Мурано, каде што ја започнува својата активност за стакло. Познат по својата способност, тој добива комисии за портрет на многу важни култури од целиот свет.

Прочитај Повеќе