Латвиски уметник

Алвис Земзарис, 1961 ~ Лондон во ноќта

Алвис Земзарис, латвиски сликар и дизајнер на ентериер, е роден во Јурмала, Латвија.1975-1980 година учествува на Факултетот за уметности во Рига Ј. Розенталс. 1980-1986 - Факултет за историја и филозофија на Универзитетот во Латвија. Дипломиран труд во социологијата на уметностите. Учествува на професионални уметнички изложби од 1982 година.

Прочитај Повеќе