Италијански уметник

Додај Џулијано Џема!

Ромите, 1 октомври 2013 година - L'attore Giuliano Gemma е момче во сегашна ситуација во близина на Ромите. L'attore, кој се придружил за време на фронтот на менторската ера во бордењето на автопатот "Серветери", бил пренесен во вселената на Цивитавекките, а тоа е само суеверието кое очигледно го критикувало. Гли алтри поради ферти, повеќе ликови, со едно семејство и со сопруг [Анса].

Прочитај Повеќе