Фламански уметник

Jacob Jordens | Барокен ера сликар ⁽²

Јакоб (Жак) Јорданс ** (19 мај 1593 - 18 октомври 1678) бил фламански сликар **, дизајнер на цртеж и таписерија познат по неговите историски слики, жанровски сцени и портрети. По Питер Пол Рубенс ** и Ентони ван Дајк **, тој беше водечки фламански барокен сликар на неговиот ден. За разлика од тие современици, никогаш не патувал во странство за да го изучува италијанското сликарство **, а неговата кариера е обележана со незаинтересираност за нивните интелектуални и судски аспирации.

Прочитај Повеќе