Фински уметник

Сампо Каиконен, 1975 ~ фински сликар

Сампо Каикконен, фински сликар кој живее и работи во Оулу, Финска. Неговите слики ја почитуваат техниката и стилот на старите мајстори. Атмосферата во сликите е безвременска. Нема симболи на одредена ера и пејзажот е универзален. Покрај доминантните човечки фигури, уште еден силен фактор во неговите дела е емоцијата која посредува низ неговите теми, изрази и бои.

Прочитај Повеќе