Египетски уметник

Essam Marouf, 1958 | Апстракт Минималистички сликар

"... Гледам мојата уметност како поуниверзална, мешана е од Египет, од Италија, од Холандија и од светот. Тоа не е културна изјава, тоа е човечка приказна ..." "Со минимализмот во форма и боја, се обидувам да ги дадам моите слики внатрешната сила и духовната енергија. Двата фактори кои даваат - во моите очи - слики незамислива моќ "- Есам Маруф.

Прочитај Повеќе