Кубански уметник

Јаков Лоренс | Харлем ренесансен сликар

Јаков Лоренс е еден од најистакнатите и почитувани американски уметници од дваесеттиот век. Оваа изложба вклучува седумнаесет панели од реномираната серија на миграција на Лоренс, која го прикажува повеќе од шест милиони Афроамериканци од осиромашените заедници во руралниот дел на Југ до индустриските градови на север.

Прочитај Повеќе