Бугарски уметник

Емануил Попгенчев | Кубист сликар

Најразлични бугарски претставници на кубизмот Емануил Попгенчев (1942-2010) е роден во Габрово, Бугарија. Дипломирал на Националната ликовна академија "Декоративно монументално сликарство", 1967 година. Единствениот современи бугарски уметник кој изградил тело на работа во стилот на кубизмот и неговите достигнувања доби меѓународно признание.

Прочитај Повеќе