Британски уметник

Флетчер Сибторп, 1967 | Фигуративен сликар

Британскиот сликар Флечер Сијторп работел како редовен уметник во изминатите дваесет години, произведувајќи дела на комерцијалниот пазар, како и продажба на слики на приватни и корпоративни колектори. Ранг Xerox, Британскиот телеком, Chase Manhatten Bank, Railtrack и Kirin Brewery се само неколку од компаниите кои ги поседуваат неговите слики како дел од нивните збирки.

Прочитај Повеќе