Азербејџански уметник

Илхам Мирзаев, 1965 | Абстрактен сликар

Илхам Мирзаев Махарам е роден во Нахчыван, Азербејџан. 1980 - 1984 Студирал во Државната уметничка школа по име Азим Азимзаде. 1984 - 1986 Служи во советската армија. 1986 - започна креативна работа - сликарство. 1989 - Член на Сојузот на уметници на СССР / младинска група. 1991 - Член на Сојузот на уметници на СССР / по распаѓањето на СССР во 1991 година - Член на Сојузот на уметници на Азербејџан.

Прочитај Повеќе