Алжирски уметник

Hocine Ziani, 1953

Алжирскиот сликар Хоцин Зиани е роден во Алжир, живее и работи во Франција. Тој е автодидактивец. Професионален сликар од 1978-1993 година во Алжир, 1994-2009 во Франција. Основач на Музејот на Централна армија, Алжир. Поврзан со "Maison des Artistes", Париз. Член на АДАГП, Париз.

Прочитај Повеќе