Руски уметник

Анатолиј Коробкин, 1974 ~ Фигуративен сликар

Pin
Send
Share
Send
Send
Анатолий Коробкин е роден во Краснодар, Русија. Посветен на руското реалистичко училиште, дипломиран на Руската академија за сликарство, скулптура и архитектура на Илја Глазунов, се стреми кон апсолутна верност во репродукцијата на реалноста. Решени различни жанрови, во најголем дел тоа е портрет, пејзаж и историско сликарство. Неговите дела се во приватни и корпоративни колекции на Русија, САД, Франција, Германија, Данска, Англија и музејот Руската академија за сликарство. Како членка на Меѓународната федерација на уметници.Анатолий Коробкин è nato на Краснодар, Русија. Импрегнато е списанието Realista russa, се доделува од Ilya Glazunov Accademia Russa di Pittura, Scultura e Architettura, Aspira alla assoluta fedeltà nella riproduzione dei generi realistici: ritratto, il paesaggio e la pittura di storia.
Во моментов се организирани приватни компании од Русија, Стари Унити, Франција, Германија, Данска, Инженер и музеј Академија Руса ди Питтура. Е "член на Федерацијата на интернационални уметници.

Pin
Send
Share
Send
Send